• Fyll i om ni har någon allergi eller om ni vill meddela något annat
  • Betalning, 100kr/person, Swishas till nr 1236823496, eller till Plusgiro 189715-6.
    I båda fallen anger du vem betalningen avser i meddelande fältet (det räcker att Du anger ditt namn även om ni är två som kommer).