Volvo Golfförenings verksamhetsberättelse för 2021

Styrelse:     
Ordförande    Christer Dovermar
Vice Ordf.       Anders Schöllin
Kassör            Göran Persson
Sekreterare    Vera Nordqvist

Övriga ledamöter:           
Magnus Andersson
Paul Ericsson
Mats Svensson 

Revisor:
Hans Bryntesson

Valberedningen:
Anders Löfvendahl och Inge Andersson ingår i valberedningen
med Paul Ericsson från styrelsen.  

Medlemmar:

Under året har Golfföreningen haft 561 medlemmar.

Möten:

Golfföreningen har under året haft 8 styrelsemöten.
Årsmötet avhölls den 7 mars, ARL Arendal.

Businessbanor:
Under året har Golfföreningen haft avtal för spel på Chalmers GK, Gräppås GK, Hulta GK, Kungälv-Kode GK, Lycke GC, Lysegårdens GK, Stora Lundby GK och Torslanda GK.

Bokningsfrekvensen bland medlemmarna har varit hög. Speciellt på Lycke GC och Chalmers GK.

Tävlingar:

Golfföreningen har genomfört de årligen återkommande tävlingarna, med i stort sett samma deltagrantal som föregående år.

Vårtävlingen på Lysegårdens GK den 31/5.
1.  Simon Walan
2.  Mats Svensson
3.  Magnus Wallmander

Göteborgs-Mästerskapet på Borås GK den 6/6 2021
Open:                             Trophy:                            Cup:
1.  Magnus Andersson    1.  Simon Walan           1.  Anneli Dahlgren
2.  Thomas Fredenberg   2.  Peter Johansson     2.  Marcus Fagerberg
3.  Fredrik Algurén           3.  Henrik Roos            3.  Christer Doverhag

Hösttävling på Hulta GK den 30/8
1.  Daniel Grolander
2.  Mats Svensson
3.  Emil Olsson

Matchtävlingarna 2021:
Singel:                           Bäst/Sämstboll:
1.  Anders Widén           1.  Christer Dovermar/Bo Göran Ek
2.  Magnus Andersson   2. Claes Holm/Jan Dahlgren
3.  Christer Dovermar    3. Peter Kristiansen/Owe Wikström

Svenska Volvomästerskapen 2021
Volvo Golfförening deltog också i Svenska Volvomästerskapen, som spelades på Skövde GK, den 29/6. Spelare från 9 orter kom för att kämpa om titlarna i de tre klasserna, samt lag (bästa ort).

Bästa placeringarna:
Open               2:a Jens Svensson
Trophy            1:a Henrik Roos
Cup                1:a Anders Brenne

Lagpris bästa ort:               
1:a Skövde
2:a Göteborg

Företagstävlingen West Coast Company Golf                
1:a Ericsson                           
2:a Telia                                 
5:a Volvo                               

I Göteborgsgolfen deltog 16 lag från Volvo Golfförening.