Volvo Golfförenings Styrelse

Christer Dovermar, Orförande
Göran Persson, Kassör
Göran Persson, Kassör
Vera Nordqvist, Ledamot
Vera Nordqvist, Ledamot
Paul Ericsson, Ledamot
Paul Ericsson, Ledamot
Anders Schöllin, Vice ordförande
Anders Schöllin, Vice ordförande
Magnus Andersson, Ledamot
Magnus Andersson, Ledamot
Mats Svensson, Ledamot
Mats Svensson, Ledamot

I formuläret nedan, kan du skicka meddelande till Volvo Golfförenings styrelse.