Jag önskar tillgång till Kalendern

OBS! Notera att du bara kan läsa texten i kalendern, inte göra någon bokning.

Fungerar bäst med ett G-mailkonto