GP Golfen 2021

Information

 
Anmälan: SNARAST!  Men senast onsdag 31 maj

Tävlingen spelas i fyra klasser:

Spelform: Fyrboll (Bästboll) slaggolf

Klasser; Gemensamt Hcp.
A - klass = +8 – 20,0
B - klass = 20,1-40,0 (Ind. hcp 36)
C - klass = 40,1-72,0 (Ind. hcp 54, max som räknas: 36,0)

D - klass = Max 90 tillsammans
Öppen för alla. Hcp +8 – 54!
Endast ett speltillfälle: 20 juni på Torekulla GK.

Kvaldagar:
16 juni, 18 juni och 20 juni på Göteborgsbanorna.

Finaler:
Klass A och B: 3 juli på Sjögärde GK
Klass C: 4 juli på Stora Lundby GK
Tävlingsbestämmelser och övrig info om GP Golfen finns på: ggf.nu
 
Det är tillåtet att spela med vem man vill, men för att erhålla bidrag från Golfföreningen, skall båda vara medlemmar i Golfföreningen.

Väljer du att spela med någon som inte är medlem i Golfföreningen, anmäler ni er själva till tävlingen: GP Golfen
 
Startavgiften är 800 kr/par för A, B och C- klasserna.
Startavgiften för D-klassen är 400/par.

Golfföreningen bidrar med 200 kr/par för A, B och C-klasserna och för D-klassen med100 kr/par. Förutsatt att medlemsavgiften är betald av båda spelarna.

Resterande 600 eller 300 kr betalas in på Plusgiro 189715-6, eller med Swish, senast onsdag 15 maj med angivande av namn och Golf-ID i samband med att anmälan görs på hemsidan.

Utebliven betalning innebär att anmälan inte skickas in!