Volvo Golfförenings styrelse

Christer Dovermar, Orförande
Anders Schöllin, Vice ordförande
Anders Schöllin, Vice ordförande
Lena Nilsson, Sekreterare
Lena Nilsson, Sekreterare
Göran Persson, Kassör
Göran Persson, Kassör
Paul Ericsson, Hemsidan
Paul Ericsson, Hemsidan
Magnus Andersson, Ledamot
Magnus Andersson, Ledamot
Mats Svensson, Ansv. Match BB/SB
Mats Svensson, Ansv. Match BB/SB

I formuläret nedan, kan du skicka meddelande till Volvo Golfförenings styrelse.