Här anmäler du dig till Volvo Golfförening.

Medlemsavgiften 225: - sätter du in på

Pg 189715-6 (Inte Swish)
och anger ditt Golf-ID.

OBS!
Endas för anställd eller Pensionär från något av Volvoföretagen

  • Anges endast om du är Pensionär