VOLVO MATCHSPEL SINGEL 2024.
 

»Sista dagen att spela i gruppspelet är söndagen 19 augusti.
  De matcher som inte är spelade då kommer att sluta 0-0.

»Slutspelet börjar ca en vecka efter det att gruppspelet är färdigspelat.

  I varje omgång har man sedan 3 veckor på sig att spela sin match.

  Om matchen inte är spelad, kommer den att lottas.

»Det är upp till alla i gruppen att se till att man hinner spela sina matcher ochde behöver inte spelas i

  en viss ordning, alla skall möta alla.
  Resultat efter en match skall meddelas tävlingsledaren direkt efter att den är avslutad.

»Om lika resultat i gruppspelet uppstår så kommer tävlingsledaren att döma efter:

  • Inbördes möten
  • Vem som vann sin första match
  • Lottning

»Den spelare som står överst i spelschemat skall snarast kontakta sin motståndare för 
  bestämmande av tidpunkt och plats för spel. Båda spelarna har dock lika stort ansvar 

  för att matchen kommer tillstånd inom stipulerad tid.

»Tänk på att när det gäller matchspel på våra Businessbanor, så går det att boka

  tidigare än 2 veckor före aktuell speldag. Planera därför så att ni kan boka tid för alla 

  matcher direkt.

 
»Om det finns fel i deltagarlistan (telnr, mailadress eller annat) så är tävlingsledaren 

  tacksam om att få veta detta (fel HCP behöver dock inte meddelas).

 »Vinnande spelare meddelar matchresultat på mail till tävlingsledaren.

  Vinnarens siffror först. T.ex. 2/1. 2 slag upp med 1 hål kvar att spela om (matchen slut

  efter hål 17). Det är alltid vinnarens siffror som står först.


Regler:
 

»SINGEL Spelas som matchspel. Man spelar om varje hål. Matchen slutar när endera

  sidan vunnit så många hål mer än den andra spelaren ("netto-upp") än vad som återstår

  att spela om.

HCP-Beräkning

»Den spelare som har lägst antal tilldelade slag (enligt slopen) sätts på noll. Den andra

  spelaren tilldelas skillnaden mellan sina slag och den bästes. Beräkning enl. slope efter

  HCP-index. Allt i enlighet med SGF' s Spel- och Tävlingshandbok. Tag gärna med en

  "minneslapp" om detta för undvikande av onödiga diskussioner på tee eller ännu värre

  under matchens förlopp.

Hjälpmedel

»Avståndsmätare är tillåtna i Golfsektionens tävlingar. Enligt SGF's regler.

Businessbanorna/Greenfee

»Golfsektionens matchtävlingar kan med fördel spelas på någon av Businessbanorna: Chalmers, Gräppås, Hulta, Kungälv/Kode, Lycke, Lysegården, Stora Lundby eller Torslanda.
 

  Se information om Businessbanorna.


VOLVO MATCHSPEL BÄSTBOLL/SÄMSTBOLL 2024.
 

»Sista dagen att spela i gruppspelet är söndag 19 augusti.
  De matcher som inte är spelade då kommer att sluta 0-0.


»Slutspelet börjar ca en vecka efter det att gruppspelet är färdigspelat och i varje omgång har man 3
  veckor på sig att spela sin match.
  Om matchen inte är spelad, kommer den att lottas.


»Det är upp till alla i gruppen att se till att man hinner spela sina matcher och de behöver inte spelas i en viss ordning, alla skall möta 

  alla.
  Resultat efter en match skall meddelas tävlingsledaren direkt efter att den är avslutad.

»Om lika resultat i gruppspelet uppstår så kommer tävlingsledaren att döma efter:

  • Inbördes möten
  • Vem som vann sin första match
  • Lottning

»Det lag som står överst i spelschemat skall snarast kontakta sina motståndare för bestämmande av

  tidpunkt och plats för spel.
  Båda lagen har dock lika stort ansvar för att matchen kommer tillstånd inom stipulerad tid.


»Tänk på att när det gäller matchspel på våra Businessbanor, så går det att boka tidigare än 2 veckor före aktuell speldag. Planera

  därför så att ni kan boka tid för alla matcher direkt.


»Om det finns fel i deltagarlistan (telnr, mailadress eller annat) så är tävlingsledaren tacksam om att få veta detta (fel HCP behöver

  dock inte meddelas).


»Vinnande lag meddelar matchresultat på mail till tävlingsledaren.
  Vinnarens siffror först. T.ex. 5/4. 5 poäng upp med 4 poäng kvar att spela om (matchen slut efter hål 16). Det är alltid vinnarens

  siffror som står först.


Regler:


»BÄSTBOLL/SÄMSTBOLL Spelas som matchspel. Man spelar om två poäng per hål. Spelas som bästboll, med tillägget att även de

  två övriga bollarna jämförs. Den sida vars bästa boll har bäst resultat vinner en poäng, den sida vars sämsta boll har bäst resultat

  vinner en poäng. Matchen slutar när endera sidan vunnit så många poäng mer än den andra sidan ("netto-upp") än vad som återstår

  att spela om.

HCP-Beräkning

»Den av de fyra spelarna som har lägst antal tilldelade slag (enligt slopen) sätts på noll. Övriga spelare tilldelas skillnaden mellan sina

  slag och den som har lägst. Beräkning enligt slopen för banan. Allt i enlighet med SGF' s Spel- och Tävlingshandbok. Tag gärna med

  en "minneslapp" om detta, för undvikande av onödiga diskussioner på tee eller ännu värre under matchens förlopp.

 

Hjälpmedel

»Avståndsmätare är tillåtna i Golfsektionens tävlingar. Enligt SGF's regler.

 

Businessbanorna/Greenfee

»Golfsektionens matchtävlingar kan med fördel spelas på någon av Businessbanorna: Chalmers, Gräppås, Hulta, Kungälv/Kode, Lycke, Lysegården, Stora Lundby eller Torslanda.

Se information om Businessbanorna.