Information om verksamheten 2021

Hej alla Medlemmar i Volvo Golfförening!

 
Styrelsen planerar just nu för årets verksamhet.


Det gångna året blev inte som det var tänkt. Vi hoppas därför att förutsättningarna för detta år blir bättre.

Årsmöte
Enligt stadgarna skall Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse skall utfärdas senast 30 dagar före mötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.
Kallelse kommer. 

Businessbanor
När det gäller Businessbanor, så är samarbetet med Ale och Lysegården avslutat.
Backa Säteri och Öijared har tillkommit och förhandlingar med några andra banor pågår.

Det blir ett nytt bokningsförfarande för Businessbollarna;
I stället för ett mail om önskad bana, som det varit tidigare, finns det nu ett formulär på hemsidan: Bokning.

Tävlingar
Tävlingsmässigt är det klart med Göteborgsmästerskapen som spelas på Borås GK den 6 juni och att Golfföreningen står som arrangör för Svenska Volvomästerskapen den 3 juli, med spel på Kungälv Kode GK.
GP-Golfen är igång igen. Information och anmälan hittar du här: GP-Golfen.

OBS! Vid eventuell överanmälan (Max 50 lag per bana och dag) gäller anmälningsordning, så det gäller att vara tidig med anmälan

Matchspelet fortsätter vi med; Singel och BB/SB.
Övriga tävlingar vi haft tidigare; Vårtävling och Hösttävling. Information kommer.

Resa
En Vårresa är planerad och den går till Elisefarm GK den 1 - 2 maj. Information finns här: Resa.

All information om Golfföreningens verksamhet, finns som vanligt på Hemsidan.


Med önskan om ett bra Golfår


Styrelsen för Volvo Golfförening