Årets Utskick

Hej alla Medlemmar i Volvo Golfförening!

 
Här kommer lite information om 2019-års verksamhet.
Årsmötet hölls den 7 mars i ARL med 17 medlemmar närvarande.
Protokollet är publicerat på hemsidan.

Som vanligt hittar du all nödvändig information på hemsidan: Vifgolf, men det finns också information som inte direkt framgår, så här kommer några förtydliganden:
 
Businessbanor: De banor vi hade under förra året behåller vi.
När det gäller Lycke GC, så har vi där, liksom på Chalmers och Torslanda, fått till en 4-boll eller två 2-bollar.
Läs mer om Businessbanorna här: Business 

Erbjudanden: Läggs upp på hemsidan efterhand som de dyker upp.  

Tävlingar: Finns nu upplagda på hemsidan för anmälan: Tävlingar
När det gäller Matchtävlingarna, har Styrelsen beslutat om Fritt spel på våra Businessbanor.
 
Göteborgs Golfen: Golfföreningens information om deltagande. Läs här: Info
 
Avgifter: Medlemsavgiften betalas senast den 30 april till Plusgiro 189715–6, (Inte Swish) och du anger ditt Golf-ID.
 
När det gäller anmälnings-/startavgifter till tävlingar, anger du den/de tävling-/ar som du avser att deltaga i.

After Work: En påminnelse om att det är den 12 april som evenemanget äger rum. Läs mer här: AW
 
Hoppas att allt väsentligt är med.

Välkommen till en ny säsong!
 
Önskar Volvo Golfförenings styrelse.