Bilder från tävlingen

Deltagarna i Volvolaget

Lunch och avkoppling efter Tävlingen